Biznes

Główne zasady, które należy znać podczas podpisywania umowy o pracę

Na początku dorosłego życia zawsze nadchodzi taka chwila, kiedy wkracza się na ścieżkę zawodową jako pracownik albo pracodawca. Zawierając umowę o pracę każdej ze stron zależy na tym, by cały proces był przeprowadzony bez zbędnych komplikacji i zgodnie z prawem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z umową można udać się po pomoc do doświadczonego specjalisty z dziedziny prawa pracy. Po wpisaniu w Google hasła adwokat prawo pracy Gdańsk, Warszawa czy Kraków można z łatwością wyszukać całą listę takich osób. Jakie są główne zasady, o których powinieneś pamiętać podpisując umowę o pracę?

Jakie są warianty umowy o pracę?

Kodeks pracy opisuje trzy różne typy umów o pracę. Są to: umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny, w większości przypadków podpisywana jest z nowymi pracownikami, w sytuacji kiedy ich kwalifikacje nie zawsze są znane osobie zatrudniającej. Według zasad czas obowiązywania takiej umowy wynosi 3 miesiące, ale zdarza się, że jest on skrócony, jeżeli zatrudniający podejmie taką decyzję. Niekiedy stosuje się ją też wobec osób, które są już pracownikami w tej samej firmie, lecz kieruje się je na inne stanowisko i niezbędne okazuje się ponowne sprawdzenie ich predyspozycji. Kolejnym typem jest umowa na czas określony. Całkowity czas zatrudnienia w przypadku takich umów nie może przekraczać 33 miesięcy, a limit w zakresie liczby zawartych umów na czas określony wynosi 3. Najlepsza z punktu widzenia pracownika jest umowa na czas nieokreślony, czyli wariant, który wyjątkowo dobrze chroni pracownika. Wypowiedzenie takiej umowy bez przestrzegania określonego okresu wypowiedzenia nie jest łatwe i występuje jedynie w wyjątkowych sytuacjach, dlatego też daje pracownikowi poczucie stabilnego zatrudnienia.

Co powinna uwzględniać umowa o pracę?

Umowa o pracę obowiązkowo powinna zrozumiale wskazywać jej strony, typ umowy i datę jej obowiązywania i przede wszystkim warunki zatrudnienia. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt, który musi opisywać rodzaj powierzanej pracy. Oznacza to, że w umowie o pracę powinna zostać konkretnie opisana nazwa stanowiska, na którym pracownik ma być zatrudniony wraz ze wskazaniem jego obowiązków. W umowie zawrzeć należy także miejsce wykonywania pracy, zazwyczaj podaje się je jako punkt geograficzny wyznaczony przez konkretny adres. Umowa o prace musi określać również wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. Nie można zapominać, że wynagrodzenie musi zostać podane jako stawka miesięczna lub godzinowa i nie powinno być mniejsze niż aktualnie obowiązujące wynagrodzenie minimalne (2800 złotych brutto w 2021 roku). Wymiar czasu pracy wskazuje, czy pracownik ma być zatrudniony w ramach pełnego etatu, czy tylko jego części.